Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 

MENÜ

Karancslapujtő 

A község Nógrád megye északi részén, Salgótarjántól 9 km-re ÉNY-ra, a Dobroda patak völgyében található, kizárólag közúton közelíthető meg, közel háromezer fős lakosságával a mikrotérség legnagyobb települése, központja. A természeti szépségekben gazdag terület ÉK-i részén kisebb-nagyobb hegyvonulatok húzódnak.

Kiemelkedik közülük a 729 m magas Karancs, a "Palóc Olümposz", melynek egyik csúcsán található Margit-kápolna, egy rendkívüli történelmi és vallási emlék, melynek keletkezését titok fedi. 

Az első írásos emlék a községről 1303-ból származik, de a falu határában talált honfoglalás kori sírleletek régebbi letelepedésre engednek következtetni. 

A Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az 1989/90-es tanévtől a Zsolnai József neve által fémjelzett ÉKP-s (értékközvetítő és képességfejlesztő) program szerint folyik a munka.

Nemcsak széleskörű ismeretszerzésre nyílik lehetőség, hanem személyiségfejlesztésre, önfejlesztésre, az értékek megőrzésére, megbecsülésére is.

A program keretében a hagyományos tantárgyakon kívül a gyerekek foglalkoznak bábbal, néptánccal, színjátszással, számítástechnikával, néprajzzal, megtanulnak furulyázni és sakkozni.

Munkánk alapja: a kultúra teljességére épülő képességfejlesztő pedagógia. A 2009-2010-es tanévben a TÁMOP 3.1.4 sikeres pályázat keretében bevezettük a kompetencia alapú oktatást.

Iskolánk tanulóinak zöme karancslapujtői, karancsberényi, karancsaljai, egyházasgergei és mihálygergei lakos. Az itt folyó ÉKP-s programnak köszönhetően más társuláson kívüli településekről is járnak hozzánk tanulók (Etesről, Karancskesziből, Ipolytarnócról, Litkéről, Salgótarjánból).

Intézményünkben biztosítjuk az integráltan oktatott SNI tanulók egyéni illetve csoportos fejlesztését (habilitáció, rehabilitáció).

Az intézmények helyzete a településeken belül 

Karancslapujtőn az iskola két épülete a község központjában, minden szempontból könnyen megközelíthető helyen áll. Közvetlen környezetében található az egészségház, az orvosi rendelő és a községháza.

A közelben működő ebédlők biztosítják a tanulók étkeztetését. Az 1. és 2. osztályos gyerekek napi kétszeri ellátásban, míg a többiek csak ebédeltetésben részesülnek. A szolgáltatást igénybevevők létszáma átlagosan 160 fő.

Karancslapujtőn a művelődési házban működő könyvtár lehetőséget ad a tanórán kívüli ismeretszerzésre, önművelésre. Ebben az épületben folyik a diákok művészeti oktatása is.

A karancsaljai tagintézmény két épületben helyezkedik el, veszélyes közlekedési kanyarban, a községen átmenő főút két oldalán. Az ún. nagyiskola több mint 80 éves. A kis iskolát 1992-ben alakították ki egy régi szolgálati lakásból.

A fenntartóval a kapcsolatunk mindennapos, mely alkalmat nyújt a felmerülő aktuális problémák megoldására. Együttműködésünk eredményeképpen a szociálisan rászoruló gyermekek helyzete javult. Az önkormányzat az iskola fenntartásához szükséges anyagi- és pénzügyi eszközöket a lehetőséghez mérten biztosítja.

Az intézmény épületei

A karancslapujtői Rákóczi úti "nagyiskola" épülete az 1930-as évek elején épült. 2010-ben teljes körű felújítást, bővítést nyert. Három szinttel, 12 osztályteremmel, nyelvi laborral, kettő számítástechnika teremmel, könyvtárral, egyéni foglalkoztatóval, diákklubbal, természettudományi laborral, orvosi szobával és tanári társalgóval rendelkezik. A menedzsment számára kialakított igazgatói és gazdasági részleggel bővült. Minden szintre vizesblokk került.

Akadálymentesítés történt valamennyi feladatellátási helyen, a nagyiskola épületében lift is található. Az iskola udvarán álló kisebb épületben található a műhely és a háztartástan terem, valamint a büfé.

Az épülethez csatlakozik az 1993-ban épített tornacsarnok a hozzátartozó tanári szobával, öltözőkkel és mellékhelyiségekkel. 2009-ben a tornacsarnok is felújítást kapott.

Az intézmény udvarának nagy része aszfaltozott, sportversenyek rendezésére alkalmas.

Az iskola közvetlen szomszédságában álló épületek a fejlesztő foglalkozások megtartására, illetve raktározásra szolgálnak.

A Petőfi úton áll a "kisiskola" épülete, melyben 4 tanterem, tornaterem, tanári szoba, 1 bábozás és 1 kiscsoportos foglalkozás és egyéni fejlesztés megtartására szolgáló helyiség található. 2009-ben ez az épület is felújításra került. Az udvarok tágasak, de funkciójuk teljes körű betöltéséhez további tervezésre, rendezésre, átalakításra van szükség.

Az iskola eszközellátottsága az elmúlt pályázati források kihasználásával a szükségleteknek megfelel.

A karancsaljai nagy iskola 5 osztályteremmel, 1 csoportfoglalkozásra alkalmas teremmel, konyhával, nevelői és gazdasági irodával rendelkezik. A kisiskolához 3 tanterem, s egy számítástechnikai terem tartozik. A tornaterem külön épületben található, amelyhez kosárlabda pálya kapcsolódik. Az iskola udvara aszfaltozott.

 

Lucfalva 

Lucfalva Árpád-kori település. Nevét az oklevelek 1227-ben említették először LucenLucin néven.

A Mátra és a Cserhát hegységek nyúlványainak kies kis völgyében, a hegyek közé ékelődve fekszik.

 A község a mai nevét 1910-ben vette fel.

Régen csak evagélikusok voltak, ma már baptista és katolikus családok is élnek itt.

1786-tól van iskolája a községnek. A jelenlegi iskola épülete 1994. április 18-án került átadásra, amelyben már megjelentek a koszerű oktatási eszközök. Vegyi laboratóriummal, nyelvi laboratóriummal, fizikai és számítástechnikai tanteremmel, tornateremmel rendelkezik.1950-től folyik szlovák anyanyelvi oktatás.

 

 

 

 

Asztali nézet