Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 

MENÜ

Salgótarjáni Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Mocsáry Antal Általános Iskola Karancsaljai Tagintézménye 

tagintézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16-2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3181 Karancsalja, Rákóczi út 111.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési tagintézmény vezetőjének feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,,
 •       legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 •       a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem álla tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       a pályázó szakmai önéletrajza,
 •       a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 •       a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 •       Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertáné Lantos Ildikó intézményvezető nyújt, a 06-30/798-6289 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/01037-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Mocsáry Antal Általános Iskola Karancsaljai Tagintézmény Tagintézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT - Mocsáry Antal Általános Iskola Karancsaljai Tagintézményének tagintézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/salgotarjan honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztere

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16-2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 70.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve, vagy Főiskola /egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Tibor igazgató nyújt, a 06-32/795-239 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Salgótarjáni Tankerületi Központ címére: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/736-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  Oktatási és Kulturális Közlöny
 •   intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban) zárt borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/salgotarjan honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Testvériskolai pályázat

 

 

Testvériskolai programok megvalósítása Karancslapujtő és Lucfalva
általános iskoláinak együttműködésével

TÁMOP – 3.3.14.A-12/1

A 2012/2013. tanévben, a pályázat beadásának időpontjában a karancslapujtői Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló 370 gyerek 62%-a hátrányos, 27%-a halmozottan hátrányos helyzetű volt. Jelenleg ez az arány 38 illetve 25%.

A pályázati kiírás felkeltette érdeklődésünket, jól illeszkedett pedagógiai programunkhoz. A tanulók esélyegyenlőségének biztosítására, felzárkóztatásra és tehetséggondozásra lehetőséget adott. A partneriskola kiválasztásánál figyelembe vettük intézményünk halmozottan hátrányos helyzetű tanulók százalékos arányát, így esett választásunk a Lucfalvai Általános Iskolára. Fő témaként a környezetvédelmet és egészséges életmód kialakítását, annak tudatosságára nevelést jelöltük meg.

A pályázati programba bevont 25 diák a felső tagozatos tanulók közül került ki. Fontosnak tartottuk a diákok saját motivációját és lelkesedését is a témával kapcsolatban.

A 10 bevont pedagógus az intézményi programok kidolgozása után a partner intézmény pedagógusaival együtt állította össze a közös találkozók programtervét.

A projekt megvalósítását 2014. május hónapban kezdtük és 2015. május közepén fejezzük be.

A szakmai feladatok kivitelezésében jelentős helyet foglalnak el a heti foglalkozások és a tantárgyi fejlesztés támogatása. Az előbbi PP-vel bemutatott kiselőadások, szituációs- és szerepjátékok, kooperatív technikák, kézműves technikák, filmvetítés, vita, érveléstechnikák, fotópályázat, mérés, kísérlet, beszélgető kör módszereivel segíti a környezettudatos magatartás kialakítását. Az egészséges életmód iránti igény kialakítását célozza meg a következő témák feldolgozása: táplálékok tápanyag összetétele, táplálékpiramis készítés, helyes és korszerű táplálkozás, egészséges ételek elkészítése, étkezési kultúra fejlesztése (terítés, illemszabályok), öltözködési és kozmetikai tanácsok tiniknek, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei, sportágak megismerése, a mozgás fontossága, sportetika. Az önismereti játékok a személyiségfejlesztést segítik elő. Prevenciós tevékenység keretében a dohányzás, alkohol, kábítószer témákban filmeket vetítünk, tanácsot adunk.

A matematika, biológia, testnevelés, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyak foglalkozásain a gyakorlati készségek elsajátítására fektetjük a hangsúlyt. Ezt elősegíti a kiscsoportos közösségek előnye, amely megkívánja az aktív részvételt és lehetőséget teremt a személyes véleménynyilvánításra, tapasztalatcserére.

 

 

Asztali nézet